Kontakt Info

Dane Fundacji Źródło Tworzenia :

ul. Maki 45, 80-774, Gdańsk, KRS: 0000761033, NIP: 5842779653, REGON: 381971429

Dane Jazz Television :

www.jazztelevision.tv JAZZ.HD License Number: 689/2017-TK JAZZ.4K License number: 814/2021-TK

E-MAIL :

zrodlo.tworze nia@gmail.com

X